Oferta

Zajęcia programowe

Kontakt

Nasz adres

Niepubliczne Przedszkole
Mały Odkrywca

 

ul. Jana Pawła II 37
21 - 400 Łuków

tel. 535 846 441

e-mail: malyodkrywca.przedszkole@gmail.com

 

Nasze konto na facebook

Zajęcia programowe

    

     Nasze Przedszkole pracuje w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego... (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2017r. poz. 356).

      Program na podstawie, którego bazujemy podczas swojej pracy oparty jest o solidne podstawy edukacyjne zapewniające dzieciom prawidłowy i harmonijny rozwój. By był on jeszcze pełniejszy i bardziej atrakcyjny w swojej formie posiłkujemy się szeregiem metod pracy z przedszkolakami. Dzięki takiemu działaniu mamy nadzieję, że dzieci uczęszczające do naszej placówki w łatwiejszy sposób będą przyswajać sobie nową wiedzę i kształtować umiejętności, chętnie odkrywając otaczający je świat i swoje nowe talenty.

 

      Oto stosowane przez nas metody pracy:

  • Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz: aktywizuje i usprawnia czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetycznego. Kształci prawidłową lateralizację, orientację w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.Rozwija zdolność rozumienia i operowania symbolami, ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych. W metodzie tej stosuje się 3 rodzaje ćwiczeń: ruchowe, ruchowo-słuchowe, ruchowo-słuchowo-wzrokowe.
  • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne: wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Jej celem jest osiągnięcie wewnętrznego spokoju, uświadomienie sobie własnej wartości, odprężenie się, zrelaksowanie oraz rozwijanie wzajemnych kontaktów i porozumiewania się poprzez ćwiczenia. Metoda ta daje możliwość rozwoju świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego, przestrzeni i dzałania w niej, dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.
  • Pedagogika Zabawy: stwarza możliwości dzieciom do działania w atmosferze akceptacji i zaufania. Jej celem są: harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka oraz pomoc w odkrywaniu najlepszych cech dziecka.
  • Metoda Klanzy Z. Zaorskiej: za jej cel przyjmuje się sprzyjanie rozwojowi osoby, grupy, społeczności w atmosferze wzajemnej życzliwej współpracy ujawniającej siłę grupy i jej wielorakie możliwości.
  • Metoda opowieści ruchowej: polegająca na odtwarzaniu ruchów według inwencji twórczej dzieci do treści opowiadania wymyślonego przez nauczyciela (bez jego pokazu).
  • Metoda projektów: nauczyciel powinien być przewodnikiem i doradcą w prowadzeniu dziecka do osiągnięcia sukcesu. Aby osiągnąć sukces wskazane jest stosowanie aktywizujących metod pracy. Jedną z nich jest metoda projektów. Metoda projektów polega na praktycznym działaniu dotyczącym realizacji pewnego zadania, które zaproponowały dzieci lub nauczyciel. Nauczyciel jest tu jedynie osobą wspomagającą, wyzwalającą inicjatywę dziecka. Pomysł na projekt zależy przede wszystkim od zainteresowań dzieci, lub sytuacji problemowej, w jakiej się znalazły. Najlepsze przyswojenie określonej wiedzy przez dzieci to praktyczne działanie. Następstwem  tego jest wzrost odpowiedzialności za własne postępowanie. Dzieci, które doświadczyły swobody inicjowania działań osiągają w późniejszym okresie lepsze wyniki w nauce.

Aktualności

© 2024 Niepubliczne Przedszkole Mały Odkrywca.
Wszelkie prawa zastrzezone.
Tworzenie stron www
  Do góry